Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Bondora mõisted ja seletused

Kui Sa pole päris kindel selles, mis peitub mõne nime taga, või soovid teatud mõistete definitsioone lugeda, oled sattunud täpselt õigele lehele. Järgnev loetelu on tähestikulises järjestuses, et leiaksid vastused oma küsimustele kiiremini. Kui Sa soovitud vastus kohe ei leia, proovi otsida mõistet veebisaidi otsinguribalt või võta ühendust klienditoega.

Konto väärtus – konto väärtus arvutatakse järgmise valemiga: „Vaba raha + Reserveeritud pakkumised + Põhiosa jääk – Võlas põhiosa”.

Automaatne pakkumise suurus (Portfellihalduri säte) – selle ruudu valimisel arvutatakse pakkumise suurus vastavalt riskide hajutamise ja investeerimisperioodi liuguritele.

Vaba raha – summa, mis on Sul Bondoras investeerimiseks saadaval. See summa võrdub saldo ja reserveeritud summade vahega.

Graafikus laenud – kõik laenud (rohelise staatusega), mis on tasutud õigeaegselt, õiges summas tagasimaksetega ja vastavalt laenugraafikule. Sellistel laenudel pole võlgnevusi.

Investeerimisperiood (Portfellihalduri säte) – mitu nädalat soovid oma vaba raha ja sissetulevat raha investeerida.

Ühte laenu investeeritav summa (Portfellihalduri säte) – Sinu seatud suurima pakkumise summa on tähtsam kui Portfellihalduri automaatse pakkumise suurus. Võid määrata pakkumise suuruse oma suva järgi; ainus tingimus on, et see jaguks 5-ga. Näiteks 5, 25, 50, 105, 160 jne.

Netokasum – netokasum arvutatakse järgmise valemiga: „Konto väärtus – Sissemaksed + Väljamaksed”.

Netotootlus – kasutame netotootluse arvutamiseks XIRR-mudelit (eXtended Internal Rate of Return – laiendatud sisemine tasuvusmäär). XIRR kasutab laenu väljastamise kuupäeva ja laenusummat, tegelike laenumaksete kuupäevi ja summasid ning plaaniliste tulevaste põhiosamaksete summat (võrdsustame selle portfelli praeguse arvestusliku väärtusega), et arvutada Sinu Bondora investeerimisportfelli sisemine tasuvusmäär. Selles lähenemisviisis kantakse kõik hilinenud ja tasumata põhiosa- ja intressimaksed kohe maha. Tulevaste intressimaksete ega kahju suhtes ei tehta eeldusi, kuna meie lähenemisviisi eesmärk on iseloomustada portfelli hetkeväärtust.

Võlas põhiosa – võlas põhiosamaksete summa. Summa arvutatakse vastavalt laenugraafikule (millised maksed peaksid olema tänaseks tasutud), mitte vastavalt laenujäägile.

Ootel olevad pakkumised – laenuturul ootel olevate aktiivsete pakkumiste summa. See raha ei ole reserveeritud ning soovi korral saad need pakkumised tagasi võtta, et kasutada raha millekski muuks. Raha reserveeritakse vaid juhul, kui Sinu pakkumine võidab ja Sul on laenuosaku ostmiseks piisavalt vahendeid.

Portfelli väärtus – Sinu laenuportfelli tulevaste maksete prognoositav koguväärtus Sinu rahavoo tõenäosuse alusel.

Reserveeritud pakkumised – Sinu raha reserveeritakse, kui tegid pakkumise ja see võitis ning Bondora on alustanud Sulle laenuosaku vormistamist. See protsess võib tavaliselt võtta kuni 3 tööpäeva. Kui see protsess võtab aega kauem kui 3 tööpäeva, siis Sinu pakkumine tühistatakse ja raha vabastatakse broneeringu alt.

Järelturu laenud (Portfellihalduri säte) – kui valid selle märkeruudu, siis ostab Portfellihaldur laenuosakuid ka järelturult teiste investorite käest. Portfellihaldur ostab vaid selliseid laene, mis ei ole tehingu ajaks võlas ning hinnaga, mis ei ületa põhiosa jääki.

Rahavaru (Portfellihalduri säte) – rahavaru funktsioon võimaldab Sul seada rahasumma, mida portfell hoiab põhikontol vaba rahana. Näiteks juhul, kui Sinu kontol on praegu 0 eurot vaba raha, investeeritud on 10 000 eurot, pakkumise suuruseks on määratud 40 eurot ning oled määranud rahavaruks 1000 eurot, teeb Portfellihaldur järgmise investeeringu alles siis, kui Sinu põhikontole on kogunenud vähemalt 1040 eurot vaba raha.

Tulusus tähtajani – portfelli keskmine netotootlus aastas, eeldades, et hoiad portfelli kuni tähtajani ning ei tee seni uusi investeeringuid. Eeldus on, et pärast laenu tähtaega rohkem tagasimakseid ei tehta (kõik kantakse tähtaja lõpus maha). Tootlus arvutatakse kõigi varasemate maksete ja nende kuupäevade järgi. Kui olete tõenäosusseadeid muutnud, võetakse tulevasi makseid ja nende kuupäevi arvesse kohandatud tõenäosusväärtustega.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.