Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas aktiivse portfelli netotootlus võib aja jooksul muutuda?

Jah, Sinu portfelli netotootlus võib aja jooksul kõikuda sõltuvalt tegelikult laekunud põhiosa- ja intressimaksetest. On võimalik, et hetkel võlas olevaid laene hakatakse uuesti tagasi maksma ning praegu graafikus olevad laenud võivad minna makseviivitusse. Võlamenetlusprotsessid võivad võtta aastaid, enne kui võlg saab viimase sendini sisse nõutud ja seega võib ka väga vanade portfellide tootlus aastate jooksul oluliselt paraneda. 

Tegeleme oma laenude väljastamise, sissenõudmise ja tagasisaamise protsesside pideva edasiarendamisega ning ka kõrgema riskiga portfellid võivad hakata toimima sarnaselt madalama riskiga portfellidele.

Valdav osa seni nähtud kõikumistest on olnud tänu võlamenetlusprotsessi toimingutele positiivsed. Võttes aluseks andmed, mida oleme kogunud 2012. aastast, on kõikumise määr püsinud vahemikus –8,1% kuni +4,4%. Arvutame neid kõikumisi järgmiselt: netotootlus hetkel vs. netotootlus konkreetse kalendriaasta lõpu seisuga.

Korrapäraseid uudiseid tagasisaamise määrade kohta vt meie igakuistest blogipostitustest.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.