Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas intressimäära risk on Bondorale ohtlik?

Intressimäära risk tähendab riski, et intressimäärade muutumine võib mõjuda negatiivselt Bondora tulule või ettevõtte finantsvarade ja kohustuste portfelli väärtusele. Bondora usub, et intressimäära risk ei oma olulist tähtsust ettevõtte tegevusele, kuna ettevõtte võetud laenude maht on väga väike. Ettevõte ei kavatse ka tulevikus keerukate finantsinstrumentidega kokku puutuda. Bondora intressimäära riski juhtimise eest vastutab ettevõtte finantsjuht.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.