Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas kolmandast isikust teenusepakkujatest sõltumine suurendab operatsiooniriske?

Bondora kasutab potentsiaalsete laenuvõtjate identiteedi kontrollimiseks ning maksevõime hindamiseks tarbija krediidiinfoagentuuride abi ning avalikke andmeallikaid. Lisaks kontrollitakse iga laenutaotlust ühe või mitme krediidibüroo kaudu (Bondora eesmärk on tagada, et alternatiivid oleksid saadaval). 

Kui ligipääs sellele infole on mingiks perioodiks piiratud või takistatud, või kui tasud selle info eest peaksid märkimisväärselt tõusma, ei saa kliendi isikutuvastuse ja krediidihindamise automaatkontrolle teha ning taotluste töötlemine ja laenude väljastamine võib olla piiratud.

Bondora kontsern ostab kolmandatelt isikutelt sisse ka IT-teenuseid, nagu hostimine ja tehniline tugi. Täpsem info peamise IT-teenusepakkuja kohta on toodud artiklis „IT-risk”.

Kolmandatelt isikutelt saadud krediidi- või muu info laenuvõtjate kohta ei pruugi olla täpne ega piisavalt hästi kirjeldada laenuvõtja maksevõimet, mille tulemusel võib Bondora krediidiriski valesti hinnata.

Lisaks kasutab Bondora kontsern rohkem kui seitse päeva tähtaega ületanud võlgade sissenõudmisel inkassofirmade abi nende pädevuse ulatuses. Olulise inkassofirma partneri kaotamine või mõne olulisema inkassofirma partneri ebaõnnestumine võib takistada Bondora kontserni tähtaja ületanud võla sissenõudmist või protsessi üldse nurjata. Alati säilib ka risk, et Bondora kontsern ei suuda asendada inkassoteenust pakkuvat partnerit õigeaegselt või soodsatel tingimustel.

Igasugune suutmatus säilitada olemasolevaid ärisuhteid kohalike tarbija krediidiinfoagentuuridega, IT-teenusepakkujatega, inkassofirmadega, ettevõtteväliste partneritega jt kolmandatest isikutest teenusepakkujatega või selliste kolmandatest isikutest teenusepakkujate suutmatus oma teenuseid Bondora kontsernile pakkuda võib avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele. 

Bondora kontsern teeb koostööd erinevate väliste teenusepakkujatega ning püüab omada iga olulise teenuse jaoks varuplaani. Teenuste sisseostuga seotud riskide maandamiseks on Bondora võtnud kasutusele teenuste sisseostmisele kehtivad siseprotseduurid.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.