Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas laenuvõtja õigus võtta täiendavaid laene on piiratud?

Ei. Laenuvõtjal pole keelatud võtta rohkem finantskohustusi. Kõik standardlaenud on konkreetsete laenuvõtjate võetud võlakohustused. Kui laenuvõtja võtab pärast Bondoralt saadud laenu rohkem võlakohustusi, võivad täiendavad võlakohustused avaldada negatiivset mõju laenuvõtja üldisele maksevõimele ning tekitada laenuvõtjale finantsraskusi või viia laenuvõtja maksejõuetuks muutumise või pankrotini. Seesugused asjaolud võivad kahjustada laenuvõtja suutlikkust teha laenumakseid ning investori suutlikkust nendelt standardlaene moodustavatelt laenudelt põhisummasid ja intresse tagasi saada. 

Kui laenuvõtjal on, või tal tekivad teised võlgnevused ja ta ei saa kõiki kogunenud võlakohustusi terves ulatuses tagasi maksta, võib ta otsustada teha tagasimakse hoopiski mõnele teisele laenuandjale kui Bondorale. Kui laenuvõtjal tekivad tagatisega võlgnevused (hüpoteeklaen, eluasemelaen või autolaen), võib see tagatis kahjustada laenuvõtja suutlikkust tasuda laenu, mille tagasimaksmisest sõltuvad investori investeeringud.

Kuna standardlaenud on tagatiseta, võivad laenuvõtjad otsustada tasuda muid kohustusi enne Bondora väljastatud laenude tasumist, sest nende puhul ei riski nad tagatise kaotamisega. Investor ei saa laenuvõtja uutest võlakohustustest teada, olgu need siis tagatisega või ilma.

Bondoral kontrollib laenuvõtjate sissetulekuid ja väljaminekuid eesmärgiga liiga suure võlakoormaga laenuvõtjatele laenamise riski maandada. See hõlmab teatud limiite ning iga laenu puhul arvestatakse laenuvõtja maksesuutlikkust. Lisaks on laenuandmisele täiendavad reeglid, mis käsitlevad laenude parameetreid, mida investoritel on lubatud osta.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.