Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas mitmes jurisdiktsioonis tegutsemisega kaasnevad täiendavad riskid?

Bondora kontsern kavatseb kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga jätkata atraktiivsete ärivõimaluste ära kasutamist, laienedes järgnevate aastate jooksul valitud uutele turgudele. Kuigi ettevõtte rahvusvahelise laienemisega seotud algatused on alati hästi läbimõeldud ja analüüsitud, suurendavad sellised kasvud organisatsiooni struktuuri keerukust ning sellega võib kaasneda administratiivkulude suurenemine, sh IT-investeeringutega seotud lisakulutused; operatsioonirisk, sh rahavoogude juhtimise ja kontrolliga seotud riskid; regulatiivne risk, sh isikuandmete kaitse õigusaktidele ja kohalikele eeskirjadele mittevastavusega seotud riskid; jt äri juhtimisega seonduvad väljakutsed. 

Ettenägematud muutused või planeerimises või kontrollides tehtud vead võivad avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern kaasab juhtivaid kohalikke õigusnõustajaid igas riigis, kus juba tegutsetakse või plaanitakse äritegevust alustada. Bondora kontsern kasutab nende teenusepakkujate abi, et rakendada nõuetekohast hoolsust konkreetse jurisdiktsiooni õiguse, regulatsioonide ja kultuuri osas enne vastavas kohas äritegevuse alustamist. 

Lisaks kuulub Bondora kontsern mitmesugustesse kohalikesse ühendustesse ja huvirühmadesse, et püsida kursis turusuundumustega ning võimalike muutustega tegevuskeskkonnas.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.