Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas netotootlus saab olla positiivne ka juhul, kui makseviivituse määr on kõrgem intressimäärast?

Portfelli netotootlus võib olla korralik isegi juhul, kui kumulatiivne makseviivituse määr on võrdne nominaalse intressimääraga või sellest isegi kõrgem. Seda põhjusel, et portfelli graafikus laenud toodavad jätkuvalt intresse ja tagasimakseid kogu portfelli tsükli jooksul, mitte ainult üksikul aastal.

Keskmise 52-kuuse tsükli jooksul koguvad ning maksavad graafikus laenud ja võlas laenude osad intressi 52 kuu eest. Seega, kui peaks tekkima soov võrrelda antud numbrit kumulatiivse makseviivituse määraga, siis tuleks nominaalne intressimäär samuti vastavalt kumuleerida või teise valikuna annualiseerida makseviivituse määr üle 52-kuuse perioodi. Selle illustreerimiseks oleme eelnevas artiklis jagatud arvutusmudeli näites tekitanud rahavood kujuteldavasse portfelli, mille nominaalintress on 10% ning kumulatiivne makseviivituse määr 12%.

Mõnede investorite puhul oleme näinud analüüse, kus portfelli tootluste arvutamiseks on intressimääradest lahutatud kumulatiivne makseviivituse määr (või kumulatiivne prognoositav krediidikahju). Veel enam, mõned sellised analüüsid on tehtud, arvestades nominaalsest intressimäärast maha maksutulud, kuigi mittetootlikest laenudest intresse ei maksta ning seega maksutulu ei teki. Sellised mudelid on kahjuks eelpool mainitud põhjustel parimal juhul eksitavad.

Palun veendu, et portfelli hindamise mudelites oleks kasutatud täielikke rahavooge ning makse arvestatakse ainult tegelikult makstud intressidelt, mitte nominaalväärtustelt.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.