Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kas netotootluse arvutust on võimalik täiustada?

Teoreetiliselt oleks võimalik asendada graafikujärgsete tuleviku põhiosamaksete summa nüüdisväärtus diskonteeritud tuleviku rahavoogude tegeliku summaga. 

Samas oleks sellise muudatuse jaoks tarvilik teha olulisel määral eeldusi portfellijäägi tuleviku rahavoogude ajastuse ja summade kohta. Vaja oleks hinnata, millal ja kui palju jooksvatest laenudest tagasimakseid tuleks ning samuti tuleks teha samu eeldusi võlas laenude kohta. Veel enam, neid rahavoogusid tuleks diskonteerida määraga, mis on võrdne täielikult tagasimakstud laenu tegeliku XIRR-väärtusega või tuleks arvutusmudelis kasutada tuleviku maksekuupäevi ja maksesummasid granulaarselt. Tulemuseks oleks number, mis põhineb mitmesugustel eeldustel ja mille vastavust reaalsusele tuleks siiski katsetada.

Oleme näinud mõnede investorite puhul enda koostatud riskiga korrigeeritud mudeleid, mis võtavad arvutusse lihtsalt laenude põhiosajäägi ning arvestavad sealt maha teatud osa võlgnevuses laenude väärtusest. Kuigi esmapilgul võib see näida mõistlikuna, siis tegelikult eiratakse sellise arvutuse puhul fakti, et jooksvate laenude jäägi pealt tehakse nii intressi- kui ka põhiosa tagasimakseid, samuti tagasisaadud laenude pealt. Sellist arvutusloogikat on võimalik rakendada investeeringute puhul, millel on väga madal tootlus (kus tuleviku intressimaksed on diskonteeritud nulliks või isegi negatiivseks), kuid mitte tarbimislaenude puhul, mis kannavad endaga mõistlikke riskiga korrigeeritud intressimäärasid.

Teisisõnu juhul, kui võlgnevuses laene hinnatakse alla, tuleks samal ajal tootlike laenude nüüdisväärtust hinnata juurdehindlusega.

Kui Sul on huvi luua omale parem portfelli nüüdisväärtuse arvutamise mudel, siis soovitame kasutada ajalooliste maksete ja tuleviku rahavoogude kohta käivad aruandeid, mis on kättesaadavad avalike või isiklike andmete jaotises. Need andmestikud saad alla laadida avalike aruannete lehelt. Ainuüksi jäägisummadest mudeli koostamiseks ei piisa.

Allpool lisatud fail annab näidismalli diskonteeritud tuleviku rahavoogude ning XIRR-väärtuse arvutamise kohta erinevates ajapunktides üle kogu portfelli. Samuti sisaldab see kõiki neid andmeid, mida tegeliku tootluse arvutamiseks kasutatakse. Failis oleval vahelehel „Xirr Calculator Example” näidatud baasmudel sisaldab elemente, mida saab kasutada ka omaenda analüüside tegemisel. Kollasega märgitud väljade andmeid saab muuta ning märgistamata väljade andmed on fikseeritud (failis kasutatud näite puhul on tegemist 52-kuuse tähtajaga portfelliga). „Bondora XIRR” arvutused põhinevad samal loogikal, mis on hetkel Bondoras ka kasutusel, samas kui „Perfect XIRR” arvutused põhinevad olukorral, kus portfelli kogu tsükli jooksul on ideaalne juurdepääs kõigile vajalikele andmetele.

Bondora XIRR-arvutusmudel


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.