Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kes tegeleb tarbijakrediidiga?

Tarbijakrediidi üksus koosneb kuuest eri valdkonna eest vastutavast meeskonnast: laenuvõtjate hankimine; pettuste tuvastamine ja KYC/AML; laenu vormistamine; krediidihindamine ja laenu hinnastamine; ning laenude teenindamine ja tugiteenused. Igas meeskonnas on nii äri- kui ka tehnilisi spetsialiste, kes vastutavad enda pädevusalas olevate eesmärkide saavutamise eest.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.