Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kui ettearvatavad on makseviivituse määrad?

Bondora väljastatud laenude makseviivituse ajalugu on piiratud; tegelikud makseviivitusse sattumise määrad võivad olla suuremad kui näidatud ajaloolistes andmetes ning makseviivitusse sattumise ajastus võib varasematest kogemustest oluliselt erineda. Meetodid ja oletused, mida on Bondora kasutanud varasemate makseviivitusse sattumise andmete koostamiseks, ei pruugi olla piisavalt põhjalikud ning ei pruugi ennustada laenude makseviivitusse sattumise ajastust piisava täpsusega. Selle tulemusel võib investor investeerida laenudesse, millel on oodatust kõrgem makseviivitusse sattumise risk ja see võib põhjustada investorile suuremaid kahjusid.

Bondora Eesti, Soome ja Hispaania laenuvõtjate andmestik on ajakohane ning põhineb mitmeaastastel andmetel. Lisaks on kõigis neis riikides olnud ajal, kui Bondora seal tegutseb, vähemalt üks majanduslanguse periood, mis on võimaldanud hinnata laenude tootlust majandusliku ebakindluse tingimustes.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.