Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kui usaldusväärne on kasutatav krediidimudel?

Bondora määrab laenuvõtjale laenutaotluse läbivaatamise ajal riskiklassi. See reiting arvestab erinevaid tegureid, nagu kolmandatest isikutest krediidiinfoagentuuridelt saadud krediidiinfo; avalikest registritest saadud info (nt teave pankrotimenetluse, hüpoteekide või kohtuotsuste kohta); ning laenuvõtja esitatud info, mille tõelevastavust Bondora reeglina täiendavalt kontrollib. 

Kolmandatest isikutest krediidiinfoagentuuridelt saadud andmed sisaldavad peamiselt teavet maksehäirete ja aadresside kohta. Krediidiinfoagentuuride esitatud andmed ning laenutaotleja esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, terviklik ega täpne. Seega ei pruugi Bondora määratud riskiklass peegeldada laenuvõtja tegelikku maksevõimet. Bondora püüab kontrollida laenuvõtjate esitatud oluliseima teabe paikapidavust, kuid kontrollimine ei pruugi olla alati võimalik ning võib olla ebatäpne või mittetäielik. 

Lisaks on võimalik, et ajal, mil mis tahes krediidiinfo meieni jõuab, on see juba aegunud ning laenuvõtja on sattunud varasema laenu tasumisel makseviivitusse, ta on võtnud täiendavaid kohustusi või kogenud finants- või eraelulisi probleeme.

Bondora riskiklassid on mõeldud olema vaid informatiivsed ning peegeldama Bondora nägemust laenuvõtja suhtelisest maksevõimest; laenuvõtja maksevõimet ei saa garanteerida. Bondora võib küll igal ajal laenuvõtjat puudutavaid andmeid või riskiklassi uuendada või värskendada, kuid ei võta endale mingisugust kohustust seda teha, sh esialgse laenutaotluse esitamise ja laenu väljastamise vahelisel perioodil ning laenulepingu kestmise ajal. 

Seega võib investor investeerida, otseselt või kaudselt, Bondora ühisrahastuse platvormi väljastatud laenu, tuginedes laenuvõtjat puudutavale krediidiinfole, milles esineb ebatäpsusi. Lisaks ei pruugi laenu intressimäär olla täpses vastavuses laenu riskiprofiiliga, mille tulemusel võib investori teenitav tootlus olla madalam kui vastava krediidiriski puhul oodatav. Sellest tulenevalt võib investori teenitav tulu olla madalam või raskemini ennustatavam kui esialgu laenudelt oodati.

Bondora on Eestis, Soomes ja Hispaanias tegutsemise vältel väljastanud üle 70 miljoni euro väärtuses tarbimislaene. Selle käigus on Bondora läbi vaadanud üle 1 miljardi laenutaotluse ning analüüsinud potentsiaalsete klientide esitatud andmeid. See on andnud Bondorale märkimisväärselt suures mahus andmeid, mida on ettevõte kasutanud krediidimudelite koostamiseks ja täiustamiseks.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.