Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas arvutab Bondora netotootluse?

Kasutame netotootluse arvutamiseks XIRR-mudelit (eXtended Internal Rate of Return – laiendatud sisemine tasuvusmäär). XIRR-mudeli abil arvutatakse sisemine tasuvusmäär plaaniliste rahavoogude kohta (tagasimaksed miinus algne investeering), mis pole ei tingimata perioodilised (makseid ei tehta iga kuu kindlal päeval) ega alati positiivsed (portfellil on nii sissetulevaid kui ka väljaminevaid makseid).

Sisemine tasuvusmäär on diskontomäär, mis muudab konkreetse portfelli kõigi rahavoogude nüüdispuhasväärtuse nulliks. Rahavoo diskonteerimine tähendab tulevikus tekkivate rahavoogude nüüdisväärtuse hindamist (milline on tänane väärtus 100 eurol, mis tekiks alles aasta pärast). Matemaatiliselt toimub see nii, et tuleviku rahavoog jagatakse 1 pluss sisemise tasuvusmääraga, mis on osalise perioodi astmes (nt juhul, kui kasutad aastast sisemist tasuvusmäära ning makse on tänasest 4 kuu pärast, võtaksid 1 pluss sisemine tasuvusmäär astmes 4/12).

XIRR kasutab laenu väljastamise kuupäeva ja laenusummat, tegelike laenumaksete kuupäevi ja summasid ning plaaniliste tulevaste põhiosamaksete summat (võrdsustame selle portfelli praeguse arvestusliku väärtusega), et arvutada Sinu Bondora investeerimisportfelli sisemine tasuvusmäär. Selles lähenemisviisis kantakse kõik hilinenud ja tasumata põhiosa- ja intressimaksed kohe maha. Tulevaste intressimaksete ega kahju suhtes ei tehta eeldusi, kuna meie lähenemisviisi eesmärk on iseloomustada portfelli hetkeväärtust.

Teisisõnu, kui Sa laenaksid oma investeeringute finantseerimiseks raha intressimääraga, mis on võrdne Bondoras näidatud netotootlusega, jääksid Sa nulli. Kui laenad raha madalama intressimääraga või Sinu alternatiivsed investeerimisvõimalused (nt avatud investeerimisfond) on madalama tootlusega, teenid muude võimalustega võrreldes kasumit ning investeerimise jätkamine või suurendamine on mõistlik.

Bondora XIRR-arvutusmudel


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.