Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas arvutab Portfellihaldur prognoositava tootluse?

Lihtsustatult öeldes võtab see arvesse Sinu poolt sissemakstud kogusummat (kui oled just alustanud investor, siis stardikapitali), lisaks planeeritud sissemakseid tulevikus ja investeeringutelt laekuvaid igakuiseid tagasimakseid. Teame, et on tõenäosus, et osa portfellis olevatest laenudest satuvad võlga ning seetõttu on prognoositav tootlus kogu portfelli kaalutud keskmisest intressimäärast oluliselt erinev. Portfellis olevate laenude makseviivitusse sattumise tõenäosuse arvutamisel võtame arvesse nii Sinu praegust kui ka varasemat riskistrateegiat ning riskiklasside jaotust.

Üldiselt peaks Bondoras investeerimist pigem vaatama kui pikaajalist investeeringut (5+ aastat). Investorid, kes valivad ainult lühema perioodiga laene või ei soovi investeeringutelt laekunud tagasimakseid tagasi investeerida, peaksid arvestama ka selle võrra madalama tootlusega. Miks? Rahal on sellisel juhul vähem aega kasvada liitintressi näol. Teenitud tulu reinvesteerides kasvab aga kogutulu ja portfelli suurus märkimisväärselt.

Need investorid, kes on Exceli või SQL-iga sina peal, saavad soovi korral arvutused ise läbi proovida, milleks vajalikud arvutusmudelid saab alla laadida siit.

Miks on see investoritele oluline?

Portfellihalduri liuguri ja kalkulaatori abil saad prognoosida oodatavat tootlust Sinu valitud investeerimisperioodi jooksul ja mis veelgi olulisem, prognoosida oma portfelli suurust. See on kindlasti eriti kasulik juhul, kui Sul on investeerimiseks konkreetne eesmärk – nt kodulaenu ennetähtaegne tagastamine või raha kogumine lapse õppekulude jaoks.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.