Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas arvutatakse Bondora riskiklassid?

Bondora on alates ettevõtte asutamisest 2009. aastal analüüsinud enam kui 1 miljardit laenutaotlust ning omab seega märkimisväärset kogemust krediidihindamises. Ettevõtte peetav krediidihinnangute andmebaas pakub olulist infot laenuvõtjate käitumise kohta ning on võimaldanud Bondoral arendada kõrgel tasemel kompetentsi Eesti, Soome ja Hispaania tarbimislaenude valdkonnas.

Bondora kasutab enda loodud krediidihindamise mudelit, milles kasutatakse kõikides varasemates etappides kogutud andmeid, et arvutada laenutaotleja riskiklass. Krediidiriski mõjutavad muutujad tehakse kindlaks statistiliste analüüside kaudu ja neid kohandatakse vastavalt vajadusele. Nendeks võib olla teave sissetuleku kohta, tööhõive andmed ja krediidiajalugu, kuid ka turundusega seotud jm ebatraditsioonilised andmed.

Bondora Reitingu arvutamiseks kasutatakse kõiki andmepunkte, mis meil vastava isiku kohta on. Lisaks kõigele muule paneme suurt rõhku välistest allikatest kontrollitavatele andmetele, mis saame krediidibüroodelt, rahvastikuregistritest, pankadelt ja maksuametitelt. Need kolmandatest isikutest partneritelt saadud andmed on äärmiselt tundlikud ja neid ei saa kellegagi jagada. 

Laenutaotleja enda esitatud andmed, mida investoritele kuvatakse, pole tavaliselt prognoosimisel vajalikud ning mõjutavad suhteliselt vähe konkreetse laenu Bondora reitingut.

Konkreetse laenu väljastamisega seotud riskiklassi arvutamiseks kasutame kõiki kogutud parameetreid. Üpris sageli, kuid mitte alati, pole traditsioonilised näitajad olnud laenutaotleja riski prognoosimisel väga täpsed ning seepärast oleme rohkem rõhku pannud kindlalt kontrollitavatele andmetele, ennekõike käitumist puudutavatele andmetele, mis saame usaldusväärsetelt kolmandatelt isikutelt. Seepärast on võimatu tuletada laenu statistilist riskitaset kõigest avalikult nähtavatest andmetest. Bondora võib määrata suure sissetulekuga ja mõne üksiku võlakohustustega laenutaotlejale kõrgema riskiga Bondora reitingu ning väiksema sissetulekuga ja paljude erinevate võlakohustustega laenutaotlejale madalama riskiga Bondora reitingu. Seda seepärast, et kolmandatelt isikutelt saadud andmetest võidakse tuvastada käitumismustreid, mis viitavad kõrgemale või madalamale riskitasemele.

Bondora reiting kirjeldab ka kombineeritud prognoositavat krediidikahju (kahju pärast sissenõudmismenetlust), mitte kõigest laenu makseviivitusse sattumise ohtu. See tähendab, et Bondora reitingu arvutamisel hindame ka laenu tagasisaamise tõenäosust. Kui kahel laenul on samaväärne oodatav makseviivitusse sattumise määr, kuid ühe oodatav tagasisaamise määr on oluliselt parem kui teisel, on sellised laenud erineva riskiklassiga. Seega võidakse madalama makseviivitusse sattumise riskiga, kuid madalama sissenõudmise potentsiaaliga laenule määrata kõrgema riskiga Bondora reiting kui neile, mille makseviivitusse sattumise risk on kõrgem, kuid millel on samas kõrgem sissenõudmise potentsiaal. 

Lisaks võidakse sama laenutaotleja erinevatele laenutaotlustele määrata erinevad Bondora reitingud, sest tagasisaamise potentsiaal on erinevate laenusummade puhul erinev.

Tulemuskaardid koostavad Bondora tarbimiskrediidi äriüksuse hindamise ja hinnastamise meeskond ning need kinnitab üksuse krediidiriski juht. Tulemuskaarte hinnatakse ning kalibreeritakse regulaarselt.

Tulemuskaardid annavad prognoositava krediidikahju aastaprognoosid (s.o osa brutointressist, mis jääb tagasi saamata laenu krediidikahjude tõttu). Nende andmete põhjal määratakse laenule Bondora reiting vahemikus AA (kõige ohutum riskiklass) kuni HR (kõige riskantsem „investeerimiseks sobiv” riskiklass).

Järgmises tabelis on esitatud minimaalsed ja maksimaalsed prognoositavad kahjud iga riskiklassi kohta.

Riskiklass  Min kahju %  Max kahju % 

Bondora risk ratings calculationProduct logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.