Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas investeeringuid maksustatakse?

Üldiselt maksustatakse Bondorast teenitud tulu vastavalt teenitud brutointressile ja investori elukohariigile. Palun deklareeri tulud maksuametile kooskõlas õigusaktidega. Pea meeles, et ühisrahastusse investeerivad füüsilised isikud ei saa reeglina kahjusid tulust maha arvestada.

Palun uuri oma riigi maksuametist, kas, kuidas ja millal pead oma tulu deklareerima.

Selleks, et investoritel oleks makse lihtsam deklareerida, oleme koostanud maksuaruande, mis sisaldab kogu vajalikku teavet. Aruande leiad, kui logid oma Bondora kasutajakontoga sisse ja avad lehe Aruanded.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.