Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas juhib Bondora äri-, strateegia- ja maineriske?

Äri- või strateegiarisk viitab muutustele turul või konkurentsimaastikul, mis võib mõjutada Bondora kasumlikkust. Mainerisk tähendab riski, et Bondorat võib saada negatiivset avalikku tähelepanu tingituna kohaldatavate regulatiivsete nõuete rikkumisest või muudest asjaoludest. Bondora juhtkond on teadlik, et ettevõtte tegevusi jälgivad reguleerivad asutused, erihuvirühmad ja üldsus.

Bondora pingutab, et olla ettevõtte turundamises läbipaistev; võtab samme tagamaks tegutsemine kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusnõuetega; ja teeb tihedat koostööd reguleerivate asutustega uuele turule sisenemisel ning arupidamistel regulatiivseid muudatusi puudutavate ettepanekute üle. Bondora äri-, strateegia- ja maineriskide juhtimise eest vastutab ettevõtte finantsjuht.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.