Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas laenuvõtja andmeid kogutakse ja kontrollitakse? 

Andmete kogumise ja kontrollimise protsessid toimuvad laenutaotleja identifitseerimise ja pettuste tuvastamise protsessiga samal ajal või vahetult pärast seda. Selles etapis kogutakse erinevatest kanalitest laenutaotleja kohta täiendavaid andmeid ja lisateavet, muuhulgas järgmist:

  • Laenutaotluses esitatud andmed (nagu kirjeldatud eespool)
  • Andmed kohalikult krediidibüroolt (Asiakastieto)
  • Taotlusega koos esitatud toetavad dokumendid, nagu pangaväljavõtted ja palgalehed
  • Spetsiaalsed kohalikud andmeallikad, nagu kohaliku maakohtu kohtulahendite andmebaas
  • Andmed rahvastikuregistrist
  • Andmed kinnistusraamatust
  • Kolmandatest isikutest andmemüüjatelt, suhtlusvõrkudest või serverilogidest pärit käitumisandmed

Erinevaid andmeid kõrvutatakse, seatakse korda ja kategoriseeritakse. Sissetulekute ja kohustuste tõelevastavust kontrollitakse võimalikult suurel määral. Protsessi väljundeid, sh sissetuleku tase ja teave kohustuste kohta, kasutatakse riskihindamisel.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.