Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas mõõdetakse tagasisaamise määrasid?

Tagasisaamise määra arvutamiseks võrdleme tegelikku põhiosa rahavoogu (neto mahakandmisi), mis toimusid pärast makseviivitust, põhiosa rahavooga, mis oleks tekkinud juhul, kui laenumaksed oleksid toimunud vastavalt graafikule. See võimaldab meil määrata võlas laenude prognoositava kapitalikahjumi.

Andmed on koondatud suurtesse gruppidesse ning viimased andmed on välja jäetud, sest vastasel juhul võiksid erandlikud andmed tulemusi liiga palju moonutada (näiteks maksab üks klient pärast võlgu jäämist kogu oma võlajäägi ühe korraga kogu ulatuses). Bondora arvutuse kohaselt viimase kolme kuu võlgnevuste andmed välistatakse ning andmed struktureeritakse riigi järgi kvartalitepõhistesse gruppidesse. Üksikute portfellide puhul tuleks andmeid vaadata kõrgemal tasemel, kasutades kas riigipõhiseid aastaseid gruppe või kvartali kaupa üle kõikide riikide.

Korrapäraseid uudiseid tagasisaamise määrade kohta vt meie igakuistest blogipostitustest.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.