Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas mõjutab Bondorat avalikkuse negatiivne suhtumine tarbimislaenudesse?

Viimastel aastatel on kasvanud selliste tarbimislaenude, mida Bondora pakub, negatiivne kajastamine meedias. Mõned tarbijate survegrupid, ning samuti poliitikud ja riigiametnikud erinevates riikides, kus Bondora kontsern tegutseb, propageerivad valitsuse sekkumist teatud liiki laenutehingute piiramist või tarbimislaene pakkuvate ettevõtete tegevuse ulatuslikku kitsendamist. 

Laiaulatuslikum negatiivne suhtumine teatud laenukategooriate ja laenupraktikate suhtes võib mõjuda Bondora kontserni äritegevusele negatiivselt. Piiravamad või ebasoodsamad seadusandlikud või regulatiivsed muudatused võivad avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele. Bondora kontserni võivad mõjutada ka muutused üldises laenusektorisse suhtumises.

Lisaks sõltub Bondora kontserni suutlikkus uusi kliente võita ja olemasolevaid säilitada ettevõtte turunduskampaaniate edust ning ettevõtte mainest, mis tugineb sellel, kuidas tajuvad kliendid ettevõtte klienditeenindust, ausust, äritavasid või muid subjektiivseid omadusi, ning ettevõtte finantsseisundit. 

Bondora kontserni toodete reklaamimisele kohaldatavad piirangud või avalikkuse negatiivne suhtumine tarbimislaenudesse võivad vähendada olemasolevate ning potentsiaalsete klientide usaldust ja kindlustunnet ning kahjustada Bondora kontserni mainet. Sellised arengud võivad raskendada Bondora kontsernil kliendibaasi säilitada või laiendada või vähendada nõudlust ettevõtte toodete ja teenuste järele, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Tarbimislaenude valdkonnas on peamine vastumeelsus suunatud kiirlaenude vastu, kuid selles segmendis Bondora kontsern ei tegutse. Bondora on ametlikult registreeritud tarbimislaene pakkuvaks ettevõtteks kõigis jurisdiktsioonides, kus ettevõte tegutseb; avalikkuse negatiivse suhtumisega seotud riskide maandamiseks on ettevõte hoidunud kiirlaenude pakkumisest jm reguleerimata laenutegevustest.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.