Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas mõjutavad Bondorat eraelu puutumatust, isikuandmete kaitset jms puudutavad regulatiivsed muudatused?

Bondora kontserni äritegevust mõjutavad erinevates jurisdiktsioonides mitmesugused õigusaktid ja regulatsioonid, mis puudutavad kasutajate eraelu puutumatusega seotud küsimusi, isikuandmete kaitset, reklaamimist, turundamist, teavitamist, levitamist, elektroonilisi lepinguid ja muud kommunikatsiooni, tarbijakaitset ning internetimakseteenuseid. Teatud jurisdiktsioonides võib uute toodete turuletoomine või tegevuste laiendamine tuua kaasa täiendavate õigusaktide või regulatsioonide kohaldamise Bondora kontserni tegevusele. Lisaks on selliste õigusaktide ja regulatsioonide rakendamine ja tõlgendamine sageli ebakindel, eriti veel selles uues ja kiiresti arenevas e-kaubanduse valdkonnas, kus Bondora kontsern tegutseb; nende tõlgendamine ja rakendamine ei pruugi toimuda järjekindlalt, nii riigiti kui ka praeguste või varasemate poliitikate ja tavade suhtes. 

Tegutsemine kooskõlas kehtivate ning eelnõu etapis olevate õigusaktide ja regulatsioonidega võib olla kulukas ning pidurdada või takistada uute toodete arendamist, tuua kaasa negatiivset avalikku tähelepan,; suurendada tegevuskulusid, tõsta märkimisväärselt haldusega seotud ajakulu ja tähelepanu ning tuua kaasa Bondora kontsernile päringute esitamise või ettevõttega seotud juurdluse alustamise, ettevõtte vastu nõuete esitamise või muude õiguskaitsemeetmete võtmise, sh võidakse nõuda olemasolevate äritavade muutmist või lõpetamist või ettevõtet trahvida või karistada või nõuda sisse kahjutasusid. Kõik eelmainitu võib avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Vaatamata sellele, et Bondora kontsern tegeleb pidevalt oma töötajate koolitamisega kohaldatavate eraelu puutumatust, isikuandmete kaitset jm käsitlevate õigusaktide ja regulatsioonide osas, ei ole võimalik tagada, et ettevõtted töötajad tegutsevad alati kooskõlas kõigi selliste õigusaktide ja regulatsioonidega. Kui Bondora kontsern ei peaks suutma tulevikus seaduseid järgida, võidakse ettevõtet trahvida või muul viisil karistada, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern jälgib aktiivselt asjaomaseid õigus- ja poliitikaloome arenguid Eestis, Soomes ja Hispaanias ning töötab selle nimel, et kõik töötajad järgiksid nimetatud riikide õigusakte ja regulatsioone.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.