Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas mõjutavad Bondorat kohtuvaidlused ja muud nõuded?

Bondora kontsernile võivad avaldada negatiivset mõju lepingulised nõuded, kaebused ja kohtuvaidlused, mis tulenevad suhetest vastaspoolte, klientide, konkurentide või reguleerivate asutustega, aga ka sellest tulenev negatiivne avalik tähelepanu. Kõik sellised kohtuvaidlused, kaebused, lepingulised nõuded või negatiivne avalik tähelepanu võib avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondoral on vastutuskindlustus potentsiaalsete kohtuvaidluste jm nõuete kulude katmiseks.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.