Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas maandab Bondora konkurentsiriske?

Bondora tegutseb küpsel turul, kus on tugev konkurents tarbimislaene pakkuvate ettevõtete vahel. Ettevõtte peamisteks konkurentideks on teised internetipõhised laenupakkujad, tarbimislaene pakkuvad ettevõtted (nt jaemüügiketid) ja finantsasutused (nt pangad). Paljud pangad, finantsettevõtted ning samuti tarbimislaene pakkuvad ettevõtted, kes hetkel ei paku tooteid või teenuseid, mis oleksid suunatud Bondora traditsioonilisele kliendibaasile, võivad hakata pakkuma neid tulevikus; turule võivad siseneda ka täiesti uued internetipõhised laenupakkujad.

Konkurendid võivad tegutseda ärimudelite alusel mis alahindavad vastavust juriidilistele ja regulatiivsetele nõuetele, mis on aga olnud Bondora kontserni jaoks esmajärgulise tähtsusega. Selline tegevus konkurentide poolt võib seada Bondora kontserni ebasoodsasse konkurentsiolukorda. 

Lisaks võib negatiivne hoiak nõrkade vastavusmudelitega ettevõtete vastu kannustada seadusandjaid ja reguleerivaid asutusi kehtestama valdkonnas täiendavaid piiranguid, mis võivad avaldada negatiivset mõju Bondora kontserni ärimudelile. Kui uued platvormid või laenumudelid saavad tarbijate ja investorite seas heakskiidu või seisavad silmitsi leebemate regulatiivsete piirangutega, siis Bondora kontsern ei pruugi olla suuteline jäljendama nende strateegiat või ei pruugi suuta nendega tõhusalt konkureerida, mis võib põhjustada Bondora toodete nõudluse olulist vähenemist. 

Alati on risk, et Bondora kontsern ei suuda edukalt konkureerida oma praeguste või tulevaste konkurentidega. Selle tagajärjel võib Bondora kontsern kaotada turuosa ja tulud võivad kahaneda, mis mõjutab ettevõtte suutlikkust toota piisavalt rahavooge oma tegevuste rahastamiseks.

Bondora kontserni konkurentide arvu (ja konkurentide suuruse) märkimisväärne kasv võib tuua kaasa vähenenud nõudluse ettevõtte internetipõhiste laenutoodete vastu, vähendades nii müügitulu. Suurenenud konkurents või konkurentide agressiivne turundus- ja hinnastamispraktika võivad vähendada Bondora kontserni müügitulu, marginaali ja käivet, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora konkurentsieelisteks on atraktiivne hinnastamispoliitika ja positiivne kliendikogemus, mida ei ole konkurentidel lihtne ületada.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.