Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas maandab Bondora varade allahindamise riske?

Klientide debitoorsete võlgnevustega kaasneb varade allahindluse risk. Sellest tulenevalt hindab Bondora igakuiselt iga tähtajaks tasumata laenude gruppi, et mõõta allahindluse riskitasemeid. Ettevõte rakendab iga aruandlusperioodi kohta valemit, mille järgi arvutada netoallahindlused. Bondora netoallahindlused on viimastel aastatel seoses ettevõtte kasvuga oluliselt suurenenud. 

Kuna Bondora plaanib jätkata laienemist ka tulevikus, eksisteerib risk, et allahindluste kasv jätkub. Bondora jälgib pidevalt tegureid, mis võivad mõjutada ettevõtte äritegevust, sh tarbijate käitumist, üldisi majandustingimusi ning oma toodete turuhindu, ja samuti seda, milline potentsiaalne mõju võib neil olla debitoorsete võlgnevuste hindamisele. 

Kui Bondora on kohustatud varasid veelgi alla hindama, võib see avaldada olulist negatiivset mõju Bondora äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora jälgib tähelepanelikult kahtlustäratavaid kontosid ning vaatab korrapäraselt läbi oma varade allahindamise reegleid. Neid reegleid vaatavad kord aastas läbi nii Bondora sise- kui välisaudiitorid.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.