Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas on Bondora reguleeritud?

2016. aasta 21. märtsi seisuga reguleerib ettevõtte Bondora AS (Bondora Capital OÜ emafirma) tegevust Eesti Finantsinspektsioon (FI), mis on väljastanud ettevõttele krediidiandja tegevusloa. FI on Eesti kõrgeim reguleeriv asutus, mis reguleerib ja teostab järelevalvet kõikide pankade, krediidiandjate, krediidivahendajate, kindlustusettevõtete, kindlustusevahendajate, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, investeerimisettevõtete, e-raha asutuste ja makseteenuste pakkujate üle. 

Antud järelevalveasutus aitab tagada, et finantsasutused oleksid võimelised täitma oma kohustusi klientide ees ning ettevõtted pakuks teenust, mis vastaks kõrgeimatele normidele. Lisaks reguleerivad ettevõtte Bondora AS tegevust Soome reguleerivad asutused.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.