Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas saab äri ohustada kiire kasv ja laienemine?

Bondora kontsern on suhteliselt lühikese aja jooksul märkimisväärselt arenenud ja kasvanud, ning ettevõte võib oluliselt kasvada ka tulevikus. Sellest tulenevalt seisab Bondora kontsern silmitsi riskide, ebakindluse ja kulude suurenemisega. Bondora peab jätkama oma operatsiooni- ja finantssüsteemide ning juhtimiskontrollide ja -protseduuride arendamist, et laienemisega sammu pidada. Ettevõte peab säilitama tehnilise, raamatupidamis-, finants-, turundus- ja müügipersonali tiheda koostöö. 

Kasvuga toimetulemiseks on tarvis muuhulgas ka finants- ja juhtimiskontrollide ning IT-süsteemide pidevat edasiarendamist; aktiivsemaid turundustegevusi; uute töötajate värbamist ja koolitamist; suutlikkust kohaneda muudatustega turgudel, kus Bondora kontsern tegutseb, sh muudatustega seadusandluses, lisanduvate maksukohustustega, suureneva konkurentsiga ning nõudluse muutumisega. 

Kui Bondora kontsernil ei õnnestu eraldada sobivaid juhtimisressursse ning oma kasvu edukalt juhtida, võib see avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Ettevõtte nõukogu jälgib tähelepanelikult kasvu ja muid Bondora kontserni arenguid, et tagada sobivate meetmete võtmine ja adekvaatsete kontrollide säilimine. PricewaterhouseCoopers vastutab Bondora siseauditite läbiviimise eest, millega tagatakse vastavus; välisaudiitoriks on KPMG. Bondora tegevusi reguleerivad nende riikide järelevalveasutused, kus ettevõte tegutseb, ning see on täiendav järelevalve tasand.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.