Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas toimub Bondoras igapäevategevuste juhtimine?

Bondora ja selle tütarettevõtete tegevjuhtimise eest vastutab ettevõtte juhatus. Ülesanded on jagatud ära erinevate äriüksuste vahel, millest igal on omad äri ja tehnilise poole eest vastutavad isikud. 

Vastavuskontrolli funktsiooni täidavad erinevad õigusbürood, mille ülesandeks on tagada kõigi vastavus kõigile õigusaktidele ja regulatsioonidele, mida Bondorale ja ettevõtte tegevustele kohaldatakse.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.