Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas võivad Bondorat mõjutada regulatiivsed riskid?

Regulatiivne risk tähendab, et seaduste jm õigusaktide muutmisel võib olla oluline kahjulik mõju Bondora finantsseisundile, äritulemustele ja rahavoogudele. Bondora teeb koostööd reguleerivate asutustega ning jälgib tähelepanelikult kõiki muutusi reguleerimiskorras, et tuvastada kaasnevad riskid ja tagada õigeaegne protsesside vastavusseviimine. Bondora regulatiivsete riskide juhtimise eest vastutab ettevõtte finantsjuht.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.