Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kust leida andmed intressimaksetelt teenitud tulu kohta?

ARUANDED – Maksuaruanne (PDF)

Ava leht „Aruanded”, vali ajavahemik ning klõpsa PDF-i ikoonil. Sulle koostatakse nüüd viivitamatult Maksuaruanne. Maksuaruandes (PDF) on kõige olulisemad read „Saadud intress – aktiivsed laenud” ja „Saadud intress – võlas”.

Kui soovid teada järelturul teenitud kapitalitulu, vt ridu „Tulu järelturu müügitehingutelt”, „Tulu järelturu ostutehingutelt”, „Kulu järelturu müügitehingutelt” ja „Kulu järelturu ostutehingutelt”.

ARUANDED – Igakuine laenuportfelli ülevaade

Teine võimalus on koostada "Aruannete" lehel „Igakuine laenuportfelli ülevaade” ja vaadata selles toodud andmeid. Klõpsa „Koosta raport”, vali „Igakuine laenuportfelli ülevaade” ning seejärel täpsusta kajastatav ajavahemik. Read, millele nüüd pead tähelepanu pöörama on Repaid Interest" (Tagasi makstud intress), Repaid Penalties(Makstud trahvid), WriteOffInterest(Maha kantud intress) ja DebtServicingCostInterest (Võlahalduskulu intress).

Juhime tähelepanu sellele, et Bondora ei paku maksu-, finants- ega õigusalast nõu. Kui Sul on mis tahes küsimusi, soovitame pidada nõu oma finants- või maksunõustajaga.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.