Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mida hõlmab laenu hinnastamise etapp?

Laenu hinnastamise etapis kasutatakse eelnevas riskihindamise etapis arvutatud prognoositava krediidikahju aastaprognoosi komponente, et koostada laenuperioodi oodatav rahavookõver. Arvutamisel kasutatakse ennetähtaegse tagastamise kõveraid, makseviivitusse sattumise kõveraid, sh võla täiesti tasumata jätmise prognoose; ning tagasisaamise kõveraid, mis peaksid kõnealusele laenule rakenduma. Kõverate koostamiseks kasutatud andmed koguti enamuses majanduslanguse ning väiksema laenude väljastamise ja teenindamise mahuga perioodi ajal, ning eeldatakse, et see peegeldab laenu tootlust negatiivses majanduskeskkonnas.

Eelkirjeldatud meetodil põhinevat laenuperioodi rahavoomudelit kasutatakse selleks, et arvutada laenule õiglane intressimäär. Bondora kasutab oma laenuturu ja suurema struktureeritud krediidituru andmeid, et selgitada välja erinevate riskitasemetega seotud prognoositavad tootlused. Need andmed söödetakse ettevõtte rahavoomudelisse, et määrata intressimäär, mis annaks sisemise tasuvusmäära (IRR), mis on võrdne väljapakutud laenu omadustega staatilise kogumi prognoositava tootlusega. Laenud jaotatakse riskiklassidesse, mida on kirjeldatud üksikasjalikumalt eelmises osas.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.