Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mida tähendab huvide konflikt?

Bondora Capital teenindab erinevaid laenudesse investeerivaid investoreid, sh jaeinvestoreid, akrediteeritud investoreid ja institutsioonilisi investoreid. Tõenäoliselt tegelevad nimetatud osapooled ka muude finants-, investeerimis- või kutsealaste tegevustega, mis võib tekitada potentsiaalse huvide konflikti investori ja tema investeeringute vahel.

Bondora Capitalil on huvide konfliktide lahendamiseks eeskirjad. Huvide konflikti tekkimisel püüab Bondora Capital lahendada konflikti õiglasel ja erapooletul viisil. Ametliku huvide konflikti kerkimisel, nagu juhul, kui investori nimel on tegutsenud audiitor või õigusbüroo, on mõju Bondora kontsernile tõenäoliselt tähtsusetu.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.