Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Miks ei arvutata taastumismäära põhiosa jäägilt?

Õigus nõuda põhiosa jäägi kohest tagasimaksmist on sätestatud lepingutes, et teha lepingu jõustamine majanduslikult tasuvaks. Võlamenetluskulud oleksid ülemääraselt suured, kui jõustamistoiminguid tuleks teha iga hilinenud makse kohta eraldi. See klausel teeb võimalikuks vähendada oluliselt toiminguid, mis on vajalikud lepingu jõustamiseks ning selleks, et laenuvõtja hakkaks jälle kokkulepitud graafiku alusel makseid tegema.

Õigus nõuda põhiosa jäägi kohest tagasimaksmist ei tähenda, et oleks mõistlik oodata, et see ka reaalselt juhtuks. Tarbijad võtavad laene, et tasuda suurte ostude eest taskukohaste igakuiste maksetega. Laenu võtta ja intresse maksta poleks tarvis, kui inimestel oleks kapital endal olemas. Veelgi vähetõenäolisem on see, et selline kapital oleks olemas finantsraskustesse sattunud laenuvõtjal. Seega on võlamenetlusprotsessi peamine eesmärk rahavoo (või sellest osa) taastamine. Selliste tegevuste edukuse mõõtmiseks vaadatakse kui suur osa rahavoost taastati.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.