Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millest koosneb laenu väljastamise protsess?

Laenu väljastamine koosneb kuuest sammust:

  1. Laenuvõtja laenutaotlus laenu saamiseks
  2. Laenutaotleja identifitseerimise ja pettuste tuvastamise meetmed
  3. Andmete kogumine ja kontrollimine
  4. Riskihindamine
  5. Laenu hinnastamine
  6. Laenulepingu sõlmimine ja advansseerimine

Laenu väljastamise protsess toimub tänu Bondora spetsiaalsetele IT-süsteemidele suuresti automaatselt. Protsessid, mis nõuavad andmete käsitsi sisestamist, sh laenuvõtja toetavate dokumentide vastuvõtt ja seotud andmete sisestamine, on samuti võimalikult suures ulatuses automatiseeritud.

Laenumaaklerid toetuvad üksikasjalikult kirjalikule krediidipoliitikale ja rahapesu tõkestamise poliitikale, mida mõlemat hoitakse pidevalt ajakohasena. Lisaks on neil juurdepääs põhjalikule dokumentatsioonile, mis käsitleb riskide hindamise ja laenude hinnastamise protsesse.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.