Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Milline on Bondora ajalugu?

Järgnevalt on loetletud mõned Bondora olulisemad verstapostid:

2008 

Bondora asutatakse.

2009 

Bondora asutab esimese Põhjamaise ühisrahastusplatvormi. 

2011 

Bondora pärjatakse tiitliga „Eesti parim e-teenus 2011” ning ettevõte jõuab veerandfinaali rahvusvahelisel võistlusel World Summit Awards. 

2012 

Laenuturg avatakse jaeinvestoritele üle Euroopa, mis teeb Bondorast maailma esimese piiriülese ühisrahastuslaenude platvormi. 

2013 

Laenutoodetega turuletulek Soomes ja Hispaanias teeb Bondorast esimese piiriülese laenupakkuja.  

2014 (jaanuar) 

Ettevõte saab 1,3 mln eurose seemneinvesteeringu Global Founders Capitalilt, mis on Rocket Interneti asutajate erakapitalil põhinev investeerimisettevõte.

Aprill 2014 (aprill) 

Ühendkuningriigi finantsinspektsioon (FSA) annab Bondorale ajutise tegevusloa. 

2014 (september) 

Kasutusele võetakse Bondora pettuste tuvastamise protsessi esimene versioon. 

2014 (september) 

AltFi, mis on maailma juhtiv uudistesait alternatiivse finantseerimise maailmas, sh ühisrahastuse, inimeselt-inimesele laenude, laenuturgude ja arvelduskrediidi vallas, tunnustab Bondorat Euroopa aasta parima alternatiivse finantseerimisplatvormi ja Euroopa aasta parima tarbimislaenude ühisrahastusplatvormi tiitlitega („Alternative Finance Platform of the Year (EU)” ja „P2P Consumer Platform of the Year (EU)”). 

2015 (jaanuar) 

Tulemuskaardi ja riskipõhise hinnastamise käivitamine, millest viimane asendab oksjonipõhise intressimäära sätte. 

2015 (jaanuar) 

Ettevõte kaasab A-seeria investeerimisvoorus kokku 4,5 mln eurot ettevõttelt Valinor Management LLC, mis on 3,5 mld eurost portfelli haldav USA erakapitalil põhinev investeerimisfirma, mis oli üheks Lending Clubi varajastest investoritest. 

2015 (juuli) 

Ettevõte saab tarbimiskrediidi pakkuja tegevusloa Lõuna-Soome riiklikult haldusasutuselt. 

2015 (september)

Bondora alustab laenude pakkumist enda bilansist, et olla kooskõlas tarbijakrediidi õigusaktidega kolmes jurisdiktsioonis, kus ettevõte tegutseb. 

2015 (november) 

Bondorat on AltFi pingereas Euroopa aasta alternatiivse finantseerimisplatvormi („Alternative Finance Platform of the Year (EU) 2015”) kategoorias teisel kohal. 

2016 (jaanuar) 

Bondora tuleb välja tulemuskaartide ja riskipõhise hinnastamise teise versiooniga, mis parandab ettevõtte Soome ja Hispaania mudelite efektiivsust. 

2016 (veebruar) 

Bondora teeb API kättesaadavaks kõigile investoritele, mis teeb Bondorast Euroopa esimese laenuturu, millel on avalik API. 

2016 (märts) 

Bondora saab krediidiandja tegevusloa Eesti Finantsinspektsioonilt, mis on Eesti kõrgeim reguleeriv asutus, mis reguleerib ja teostab järelevalvet kõikide pankade, krediidiandjate, krediidivahendajate, kindlustusettevõtete, kindlustusevahendajate, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, investeerimisettevõtete, e-raha asutuste ja makseteenuste pakkujate üle. Bondora bilansimudelit laiendatakse, et kajastada bilansis osaliselt krediidiriski. 

2016 (aprill) 

Bondora uuendab oma hinnastamismudeleid, et võtta arvesse negatiivseid suundumusi globaalses äri- ja majanduskliimas. 

2016 (mai) 

Bondora jaguneb kaheks ning kontserni (i) võlamenetlustegevustega hakkab tegelema Bondora Servicer ja (ii) laenuturu tegevustega Bondora Capital, et kontserni erinevad tegevusharud oleks juriidiliselt ja majanduslikult isemajandavad. 

2016

Bondora on väljastanud laene rohkem kui 50 mln euro väärtuses.

2017

Bondora tuleb turule Portfolio Pro'ga.

2017

Bondora tähistab rohkem kui 100 mln euro väärtuses laenude väljastamist.

2017

Bondora jõuab esimest korda kasumisse. 

2018

Bondora on juba teist aastat järjest kasumis.

2018 (juuni)

Bondora tuleb turule Go & Grow'ga, millest saab kiiresti ettevõtte populaarseim toode.

2018

Bondora kaudu investeerib rohkem kui 50 000 investorit.

2019

Laene on väljastatud rohkem kui 250 mln euro väärtuses

2019

Bondora valiti Euroopa ettevõtlusahinna konkursil riiklikuks võitjaks, mis on üks prestiižsemaid auhindu ettevõte võib võita. 

2019

Investorite arv kasvas ühe aastaga 50% võrra ning Bondoras tegutseb üle 75 000 investori.

2019

Bondora leht on nüüd kättesaadav 24 Euroopa keeles, mis teeb ettevõtte tooted ja teenused kättesaadavamaks suuremale hulgale Euroopa Liidu elanikele.

2019 (märts)

Ilmavalgust näeb väljapaistev reklaam „Investeeri nagu superkangelane”.

2020

Bondora tähistab kolmandat kasumlikku aastat.

2020 (juuni)

Go & Grow tähistab teist sünnipäeva ning rohkem kui 86 000 investorit, kes on teeninud 8,9 mln eurot tootlust

Bondora ajaloo ja organisatsiooni kohta üldiselt vaata lisateavet sellest reklaamist:Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.