Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Milline on Bondora ärimudel?

Bondora teenib tulu tarbimislaenude finantseerimisest ja väljastamisest. Tänase seisuga teenitakse tulu järgmise viie teenuse kaudu.

  1. Laenuvõtjalt kogutavad lepingutasud neile laenu põhiosa väljamaksmisel.
  2. Laenuvõtjatelt laenu tagasimaksmise perioodi jooksul kogutav iga-aastane haldustasu.
  3. B Secure – teenus, mis võimaldab laenuvõtjal oma laenugraafikut paindlikult muuta, kui see peaks osutuma vajalikuks isikliku rahalise olukorra tõttu.
  4. Intress, mis teenitakse laenudega seotud debitoorsetelt võlgnevustelt, mida pole veel investoritele müüdud.
  5. Go & Grow' väljamaksetasud (1 euro väljamakse kohta olenemata summast)

Ka võlgade sissenõudmisega seotud tasud kogutakse laenuvõtjatelt, kui seda lubavad õigusaktid, või need peetakse kinni

rahavoost, mis on sissenõudmisprotsessi käigus õnnestunud makseviivituses olevast laenust tagasi saada. Põhimõtteliselt pole selle näol tegu

Bondora jaoks tuluallikaga, vaid meetodiga sissenõudmiskulude hüvitamiseks.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.