Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Milline on Bondora riskijuhtimise mudel?

Bondora kontserni riskijuhtimine põhineb kolme kaitseliini mudelil, mis defineerib organisatsioonisisesed ülesanded ja rollid.

Iga kaitseliini vastutusalad on järgmised:

 • Riskide võtmine ja juhtimine ning kontrollimine (s.o eesliini operatiivjuhtimine)
 • Riskide ja kontrollide jälgimine juhtkonna toetamiseks (kooskõlas juhtkonna määratud riskijuhtimise ning riski- ja vastavuskontrolli funktsioonidega)
 • Sõltumatu kindlustunde pakkumine ettevõtte juhatusele ja tippjuhtkonnale riskijuhtimise ning kontrollide tõhususe osas (s.o siseauditite abil)

Riskijuhtimise funktsiooni täidab Bondora kontserni tegevjuhtkond, mis hõlmab krediidiriski hindamise krediidiriski hindamise, tururiski, IT-turbe, operatsiooniriski ja vastavuskontrolli spetsialiste. Konkreetsed riskijuhtimise kohustused delegeeritakse vastavate osakondade juhtidele, kes annavad aru ettevõtte juhatusele. Riskijuhtimise üle teostab kord kvartalis täiendavat kontrolli ettevõtte nõukogu.

Erinevaid riskijuhtimise komponente on üksikasjalikumalt kirjeldatud järgmistes artiklites:

 • Operatsioonirisk
 • IT-risk
 • Krediidirisk
 • Likviidsusrisk
 • Äri-, strateegia- ja mainerisk
 • Regulatiivne risk
 • Intressimäära risk
 • Talitluspidevus

Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.