Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Milline on Bondora strateegia?

Bondora eesmärk on pakkuda laenuvõtjatele sujuvat ja kiiret kliendikogemust, õiglaseid teenustasusid, läbipaistvat hinnapoliitikat ning personaalset lähenemist. Bondora keskendub keskmise sissetulekuga tarbijatele, kes vajavad keskmise suuruse ja pikkusega laene, mida pangad ega kiirlaenupakkujad ei saa pakkuda neile regulatiivsete, bilansiliste või tehniliste piirangute tõttu.

Geograafilises mõttes on Bondora sihtgrupiks Euroopa Majanduspiirkonna riigid, milles riigi väiksuse tõttu puudub konkurentsivõimeline laenuturg (nt Soome ja Eesti) või milles on ebasoodsad makromajanduslikud tingimused (nt Hispaania) ning kus on seega tarbimislaenude ja SKP suhe madalam kui piirkonna ülejäänud riikides, vastavalt Euroopa Krediidiuuringute Instituudi andmetele (ECRI Statistical Package 2015).


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.