Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Milline on kliendi isikutuvastuse ja pettuste tuvastamise protsess?

Uute klientide puhul tuleb laenutaotleja isik nõuetekohaselt tuvastada. Bondora kasutab 2020. aastast Onfido abi, mille näol on tegu usaldusväärse KYC- ja AML-nõuetele vastava isikutuvastusteenusega. 

Bondora kasutab isikutuvastusmeetodeid, mida ettevõte peab kõige tõhusamaks. Hetkel rakendab Bondora üht või mitut meetodit järgmisest kolmest võimalikust:

  • (i) väikeses summas ülekanne, mis hõlmab vähemalt 1 sendi (kohalikus valuutas) maksmist otse kliendi pangakontolt;
  • (ii) elektrooniline isikutuvastus, mille puhul palutakse kliendil logida sisse olemasoleva internetipanga kasutajakontoga ning kolmandast isikust panga edastatud isikuandmeid võrreldakse andmetega, mis esitas klient laenutaotluse esitamiseks kasutajakonto registreerimisel;
  • (iii) käsitsi identifitseerimine, mille puhul kontrollib Bondora spetsialist laenutaotleja isikut tõendavaid dokumente ja pangaväljavõtteid käsitsi. Kuna pankadele kehtivad tavaliselt rangemad rahapesu tõkestamise reeglid kui tarbimislaene väljastavatele ettevõtetele, siis toetub Bondora sageli rahapesu tõkestamise kontrollidele, mis tegi kliendi pank enne talle konto avamist.

Laenutaotleja isikutuvastuse käigus tehakse viis erinevat kontrolli.

  • E-posti aadressi kontrollimine
  • Mobiilinumbri kontrollimine
  • Isikut tõendava dokumendi kontrollimine
  • Postiaadressi kontrollimine
  • Pangakonto kontrollimine

Bondora kasutab potentsiaalsete petturite tuvastamiseks ettevõtte pettuste ennetamise meetmeid ja mudeleid, et nende abil eelnimetatud kontrollide käigus kogutud andmeid hinnata.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.