Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millise tähtsusega on Bondora tarbimislaenud võrreldes muude tarbimislaenude teenindamisega?

Laenudel võib olla kõrgem makseviivitusse sattumise risk kui laenudel, mis on väljastanud teised laenuandjad sarnase krediidiskooriga laenuvõtjatele. Maksenõuetesse tehtud investeeringute tootlus oleneb sellest, kas laenuvõtjad täidavad oma maksekohustusi täies mahus ja õigeaegselt kooskõlas vastava laenulepinguga. 

Laenuvõtjad ei pruugi suhtuda Bondora kaudu võetud laenukohustustesse sama tõsiselt kui näiteks võlasuhetesse pankade või teiste finantsasutustega. Kui laenuvõtja laenulepinguga võetud maksekohustusi ei täida või otsustab laenu tervenisti tagasi maksmata jätta, ei pruugi investoril olla võimalik laenu tehtud investeeringut täies osas tagasi saada.

Bondora on võtnud kasutusele läbimõeldud sissenõudmisprotsessi. Laenuvõtjaid teavitatakse aegsasti sellest, milliseid tagajärgi toob Bondora ees võetud kohustuste mittetäitmine. Kui laenuvõtjad oma kohustusi ei täida, võetakse õiguslikud meetmed kasutusele varaseimal seadusega lubatud kuupäeval.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.