Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on Bondora IT-riskid?

IT-risk on äririsk, mis on seotud infotehnoloogia kasutamise, omamise, opereerimise, seotuse, mõju ja kasutuselevõtuga. Bondora IT-riskide juhtimise eest vastutab ettevõtte operatsioonide juht; maandamistegevusi teevad kolm Bondora tehnilist arhitekti.

Bondora võrgu- ja serveritaristut majutab ettevõte Virtion GmbH Saksamaal. Töökindluse maksimeerimiseks asuvad põhiserver ja varuserver Saksamaal erinevates füüsilistes asukohtades. Virtionil on ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteemi sertifikaat ning Bondora võrgu- ja serveritaristu on projekteeritud liiasusega ning ehitatud täielikult dubleerituks. Kõiki ettevõtte Virtion GmbH pakutavaid teenuseid majutatakse Frankfurtis asuvas andmekeskuses, mis on kooskõlas erinevate rahvusvaheliste IT-turbe- ja -kvaliteedistandarditega, nagu ISO 27001, ISO 9001 jt. Teist andmekeskust kasutatakse varukoopiate asukohaväliseks talletuseks.

Ressursi-, serveri- ja võrgutaristu komponendid on liiasusega ning dubleerivad komponendid asuvad andmekeskuses teises sõltumatus tuletõkketsoonis. See tagab katkestusteta talitluse ka tulekahju, elektrikatkestuse või riistvarariketest põhjustatud hädaolukordade puhul. Kaks andmekeskuse ala on omavahel ühendatud 20 Gbit/s võrguga. Liiasuseta serverid töötavad ainult ühes tuletõkketsoonis.

Kõiki kriitilisi veebiteenuseid toetavad võrgukomponendid ja serverid on projekteeritud liiasusega, sh ruuterid, kommutaatorid, tulemüürid, koormusejaoturid, veebiproksid, rakenduseserverid ja varuserverid. Igal andmebaasiserveril on liiasuse jaoks varuteenus ning kõik ruuterid jt IT-taristu põhisõlmed on dubleeritud; iga Pivot-seade on varustatud eraldi katkematu toiteallikaga.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.