Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on Bondora krediidiriskid?

Krediidirisk tähendab rahalise kahju riski, mis tuleneb vastaspoole või kliendi võimetusest täita oma lepingulisi kohustusi; see tekib peamiselt seoses Bondora laenudega ja laenuvõtjatele tehtud ettemaksetega. Bondora krediidipoliitika sätestab laenamissuunised, mis on kooskõlas ettevõtte äristrateegiaga ja riskijuhtimispoliitikaga, mille eesmärkideks on tootluse maksimeerimine ja kohalikele regulatiivsetele nõuetele vastavuse tagamine. Bondora krediidiriskide juhtimise eest vastutab ettevõtte krediidiriski juht.


Krediidiriski osakonna hindamise ja hinnastamise meeskondade peamised ülesanded on: krediidiriskide läbivaatamine ja analüüs; statistiline analüüs ja tulemuskaartide ettevalmistamine; krediidiriskide juhtimise sisepoliitika arendamine; makseviivituste ja seotud kahjude tõenäosuste arvutamine; krediidihindamise ning otsuste tegemise süsteemide arendamine ja jälgimine. Bondora tegeleb oma krediidihindamise ja laenude väljastamise protsesside pideva täiustamisega.


Laenude krediidiriski juhtimiseks hinnatakse enne laenu väljastamist mitmesuguseid näitajaid, muu hulgas, kuid mitte ainult, laenuvõtja krediidiajalugu ning sissetulekud. Näitajad on objektiivsed; need põhinevad täielikult statistilistel tõenditel ja arvutatakse automaatselt. Krediidihindamise mudelid on kohandatud arvestama konkreetse sotsiaalse laenuvõtjate grupi ja riigi nõuded, mis võivad nt kehtestada laenuvõtja maksevõime kontrolliga seotud erikohustusi. 


Krediidihindamise mudeleid vaadatakse aeg-ajalt uuesti läbi ning vajadusel kohandatakse neid, et käia kaasas turu ja kliendigruppide suundumuste muutumistega. Bondora on juurutanud riigispetsiifilised võlgade sissenõudmise protseduurid, et võlgade sissenõudmine oleks tõhus ja kiire. Maksehäiretega laenuvõtjate tagasimaksekäitumist analüüsitakse korrapäraselt. Bondora usub, et ettevõtte protseduurid on piisavad maksehäiretega laenuvõtjate krediidiriski tõhusaks jälgimiseks.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.