Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on Bondora likviidsusriskid?

Likviidsusrisk tähendab riski, et Bondoral võib tekkida raskusi oma finantskohustuste täitmisel raha või muude finantsvarade mittelaekumise tõttu. Bondora likviidsusriskide juhtimise eest vastutab ettevõtte finantsjuht.

Bondora likviidsuspositsioon on hea, kuna ettevõttel pole märkimisväärseid laene ning ettevõttel on vaid väikeses mahus kasutusrendilepinguid. Ettevõtte likviidsust parandas ka 4,5 miljoni eurone omakapitalisüst 2015. aasta jaanuaris. Likviidsusriski maandamiseks juhib Bondora kõiki oma rahavooge läbi keskkassa; rahavarusid jälgitakse igapäevaselt ning igakuiselt tehakse järgneva kuue kuu rahavoogude prognoose.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.