Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on Bondora maineriskid?

Bondora kontserni võimekus uusi kliente ligi meelitada ning olemasolevaid kliente säilitada sõltub osaliselt brändi tuntusest ja kvaliteetsete teenuste pakkumise mainest. Bondora kontserni maine ja bränd võib saada kahjustuda, kui ettevõttel tekib raskusi uute või olemasolevate teenuste pakkumisel olenemata sellest, kas selliste raskuste põhjuseks on tehnilised probleemid, varasemast tuntud toodete muutmine, finantsraskused või mis tahes muud põhjused. Kahju mainele ja brändile võib avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontserni 2009. aastal alguse saanud edulugu tugineb suures osas ettevõtte arendatud strateegiatele, mille eesmärgiks on brändi tugevdamine ning maineriski maandamine. Strateegiad keskenduvad maineriskiga seonduvate põhiaspektide tuvastamisele ning varajaste ohumärkide äratundmisele. Bondora kontsern järgib kõigis tegevustes selgeid väärtusi, et vältida olukordi, mis võiksid maineriski suurendada. Sellised pingutused jätkuvad ka tulevikus.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.