Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on Bondora tehnoloogilised varad?

Bondora peamiseks varaks on ettevõtte veebisaite ja äritegevusi toetavate IT-süsteemidega seotud intellektuaalomandid. Bondora IT-protsessid on integreeritud ettevõtte äritegevustesse ning seega eraldi IT-osakond puudub. Bondora insenerid, kes saavad juhised kolmelt tehniliselt arhitektilt, kuid kes annavad aru konkreetsetele äriüksustele või projektijuhtidele, vastutavad ühiselt tarkvaralahenduste eest, mida ettevõte äritegevuses kasutab. Nemad vastutavad selle eest, et koodi kvaliteet vastab Bondora normidele, ning tegelevad taristu juurutamise ja haldusega ning tagavad, et Bondora süsteemid töötavad sujuvalt ja riketeta. Kõik arendusmeeskonnad töötavad samas füüsilises asukohas, mis toetab sujuvat infovahetust ning oskusteabe jagamist.

Bondora arendab ja opereerib äritegevuseks vajalikku IT-arhitektuuri ise, mis koosneb IT-platvormidest, -tehnoloogiatest ja -lahendustest, mis võimaldavad ettevõtte veebisaitidel klientidele tooteid ja teenuseid pakkuda. IT vallas on Bondoral täielik sisemine pädevus ning IT-tugisüsteemid, mis toetavad:

  • (i) IT-teenuse arendamise kogu tsüklit, nagu veebisaidi loomist uuele turule sisenemiseks ja seotud riistvara konfigureerimist;
  • (ii) üleminekuid, sh tarkvaralisi ja riistvaralisi üleminekuid ning uute turgude jaoks vajalikke kohandamisi ja plaanilisi või erakorralisi hooldusi; ning
  • (iii) haldust, nt veebisaidi ja andmekeskuse haldust.

Bondora kasutab veebisaitide ja taristu arendamisel uusimaid tehnoloogiaid ja lahendusi, mis tänase seisuga turul saadaval on. Lisaks jälgib Bondora tähelepanelikult tehnoloogia arengut ning otsib lähenemisi, mis võimaldaksid ettevõttel tõhusust suurendada.

Bondora kasutab ettevõtte enda arendatud kohandatud tehnoloogiaplatvorme, mis on projekteeritud piisavalt võimsaks, et suuta tulla toime suurte andmehulkadega, mis käivad kaasas laenutaotluste hindamisega, kuid samas on jäetud sisse paindlikkus, et ettevõte saaks vajadusel kohaneda laenuvõtjate muutuvate eelistusega, turusuundumustega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega. 

Lisaks võimaldavad neilt tehnoloogiaplatvormidelt kogutud andmed Bondoral sihtida olemasolevaid või potentsiaalseid laenuvõtjaid, kes on ettevõtte hinnangul oma kohustuste täitmisel vastutustundlikud. Selline lähenemine aitab Bondoral luua väärtusliku nimekirja tarbijatest, kes on ettevõtte tooteid kasutanud ja kellele saab uusi tooteid reklaamida.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.