Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on domeeninimega seotud riskid?

Bondora kontsern on teinud suuri investeeringuid oma brändi turundamisse, sh ettevõtte veebisaitide aadressidesse. Interneti aadressikorporatsioon (ingl Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN), juriidiline isik, mis vastutab IP-aadresside haldamise eest, on võtnud kasutusele ja pakkunud välja uusi domeeninime sufikseid erinevates formaatides, millest mõned võivad olla atraktiivsemad kui Bondora kontserni kasutuses olevad ning võivad seega lubada uutel konkurentidel siseneda Bondora kontserni turgudele väiksemate kuludega. Samuti võib ICANN-i algatus lubada teistel registreerida veebisaite, mille aadressid on Bondora kontserni omale sarnased, mis võib tekitada klientides segadust ning brändi lahjendada, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, äritulemustele ja finantsseisundile. 

Selliseid ohte neutraliseeriv domeeninimede registreerimise strateegia või muud pingutused Bondora kontserni kaubamärgi või brändi kaitsmiseks võivad nõuda suuri ja korduvaid kulutusi ning ei pruugi anda tulemusi, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern omab domeeninimesid "bondora.fi", "bondora.ee", "bondora.es" ja kõiki teisi domeeninimesid, mis on äritegevuse jaoks olulised. Lisaks on Bondora registreerinud oma kaubamärgi EL-s ja koostöös Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga kindlustab oma intellektuaalse omandi piisava kaitse.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.