Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on ennetähtaegse tagastamisega seotud riskid?

Laenu ennetähtaegne tagastamine ei võimalda teenida laenult edasisi intressimakseid või piirab seda. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral otsustab laenuvõtja laenu põhiosa osaliselt või tervenisti esialgsest graafikust varem tagasi maksta. Laenuvõtja võib ilma trahvita igal ajal laenu põhiosa jäägist terve summa või mingi osa tagasi maksta. Juhul kui laenu põhiosa jääk tagastatakse ennetähtaegselt, saab Bondora oma osa sellest maksest, aga lisanduvaid intresse pärast makse tegemise kuupäeva enam ei kogune. 

Kui laenuvõtja maksab laenu põhiosa jäägist mingi osa tagasi, siis vähendab Bondora tasumata põhiosa jääki ning makstud osa pealt intressi enam ei arvestata.

Õigusaktide kohaselt peab olema laenuvõtjal võimalus tasuda oma laen ennetähtaegselt ilma trahve tasumata. Ennetähtaegse tagastamise korral on kliendid kohustatud siiski tasuma kogu intressi, mis on arvestatud kuni ennetähtaegse tagastamise kuupäevani.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.