Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on laenu väljastamisega seotud kulud?

Bondora jaoks on keskmine laenu väljastamise kulu 85,82 eurot, mis jaguneb järgmiselt: tööjõukulud (38%), välised andmed (26%) ja töötlustehnoloogia (35%). On oodata, et aja jooksul peaks tööjõukulude osakaal langema ning väliste andmete kulud suurenema, sest aina rohkem käsitsi tehtavaid protsesse automatiseeritakse ning asendatakse väliste andmeallikate ja tehnoloogiaga. Prognoositakse, et mahtude suurenemisel peaksid laenu väljastamise kulud ühe laenu kohta langema, sest tehnoloogiakulud on suures osas fikseeritud.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.