Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on Portfellihalduri omadused?

Kui Sa liitusid Bondoraga pärast 24. augustit 2022, ei ole Sul juurdepääsu Portfellihaldurile ega Portfolio Pro teenusele. Selle asemel võib kasutada automatiseeritud investeerimise eeliseid ja teenida tootega Go & Grow Unlimited kuni 4%* tootlust aastas.

Portfellihalduril on mitmesuguseid omadusi, mis aitavad Sul kasutada investeerimisel enda soovitud riskistrateegiat ja likviidsusnõudeid. Klõpsa allpool omadustel, et nende kohta rohkem teada saada:

  • Investeeringu suuruse automaatne arvutamine lähtudes Sinu investeerimiseesmärkidest.
  • Täpsemad sätted võimaldavad Sul meie investeeringu suuruse valemis kasutatavaid üksikuid muutujaid ümber kehtestada.
  • Võimalus jagada oma investeering mitmeks väiksemaks pakkumiseks, et muuta investeering likviidsemaks.
  • Suurem kontroll tänu granulaarsetele riski-tootluse strateegia suvanditele.
  • Prognoositavad portfelli jaotuse graafikud sisaldavad andmeid olemasolevate laenude kohta, et prognoose täpsemaks muuta.
  • Ligipääs suuremale laenude valikule, sest Portfellihaldur ostab ka järelturult.

Investeeringu suuruse arvutamine

Investeeringu hinnangulise suuruse arvutus võtab arvesse Sinu portfelli ja investeerimisstrateegiaga seotud andmed, et leida soovitatav optimaalne investeeringu suurus. Algoritm sisaldab kuut muutujat:

1.  Hajutuslävend (X – vaikimisi väärtus 200)

2.  Soovitav kapitali investeerimisperiood (Y – vaikimisi 2 nädalat)

3.  Nende laenude arv, mis peaksid investeerimisperioodi jooksul turul olema kättesaadavad (Z).

4.  Sinu sissemaksete summa (T)

5.  Sinu vaba raha jääk (C)

6.  Eeldatav rahavoog Sinu kontole määratud investeerimisperioodi jooksul (CF)

Investeeringu hinnanguline suurus arvutatakse, jagades kontol olev vaba raha jääk ning eeldatav rahavoog Sinu kontole laenude arvuga, mis määratud investeerimisperioodil turul eelduste järgi kättesaadavad on.

Teisisõnu on investeeringu hinnanguline suurus (C + CF) / Z.

Minimaalne investeeringu suurus on 5 eurot. Maksimaalse investeeringu suuruse arvutamiseks jagatakse Sinu sissemaksete summa hajutuslävendi väärtusega (T / X). Hajutuslävendiks loetakse laenude arvu, mis peaks Sinu portfellis olema, et oleks saavutatud mõistlik portfelli hajutatus.

Täpsemad sätted võimaldavad Sul meie investeeringu suuruse valemis kasutatavaid üksikuid muutujaid ümber kehtestada.

Investorid, kes leiavad, et Portfellihalduri vaikemäärangud pole nende jaoks piisavad, saavad enamikke nimetatud muutujatest endale sobivaks kohandada. Saad kohandada hajutuslävendit ning kapitali investeerimisperioodi. Samuti saad seada meie valemi kasutamise asemel enda soovitud miinimum- ja maksimumväärtused. Lisaks on Sul võimalik määrata vaba rahavaru, mida soovid oma kontol väljamakseteks säilitada.

Võimalus jagada oma investeering mitmeks väiksemaks pakkumiseks, et muuta investeering likviidsemaks.

Kõik investeerivad erinevalt ning kõik Bondora investorid ei investeeri samasuguseid summasid. Seega on loogiline, et mõned investorid teevad üksikusse laenu suuremaid investeeringud kui teised. Sellistel investoritel on võimalus jagada oma investeeringud väiksemateks pakkumisteks, et suuremaid portfelle saaks kiiremini osaliselt rahaks teha. Näiteks, kui Sinu ühte laenu investeeritav max summa on 100 eurot ning oled määranud pakkumise suuruseks 15 eurot, teeb süsteem laenu 7 pakkumist: 6 pakkumist summas 15 eurot ja 1 pakksmine summas 10 eurot.

Suurem kontroll tänu erinevatele granulaarsetele riski-tootluse strateegiatele.

Investorid, kes soovivad saadaolevate laenude valikut laiendada või kitsendada, saavad selleks valida 9 erineva investeerimisstrateegia vahel. Liiguta lihtsalt riski-tootluse liugur Sinu strateegiale sobivaks: skaala ühes otsas on Ülikonservatiivne ja teises otsas Oportunistlik.

Juhime tähelepanu sellele, et kõigi investeerimisstrateegiate tähendused kehtivad Bondora platvormi kontekstis, mistõttu ei tohiks nt Ülikonservatiivset strateegiat kõrvutada ülikonservatiivse aktsia -või võlakirjastrateegiaga (nt kvaliteetaktsiad või Saksa võlakirjad). Bondora investeeringuid tuleks käsitleda kõrgema riski ja tootlusega investeeringutena ning Sa peaksid oma investeeringute hajutamisega tegeledes seda asjaolu ka arvesse võtma.

Prognoositavad portfelli jaotuse graafikud sisaldavad andmeid olemasolevate laenude kohta, et prognoose täpsemaks muuta.

Prognoositavatesse portfelli jaotuse graafikutesse arvestatakse nii olemasolevate kui ka uute laenude andmed. Laenud, mis peaksid prognooside alusel Sinu portfelli investeerimisperioodi jooksul lisanduma, arvestatakse prognooside tegemiseks Sinu olemasoleva portfelli osaks. Prognoosid uute laenude kohta arvutatakse Sinu valitud riski-tootluse strateegia ning viimase turustatistika alusel.

Ligipääs suuremale laenude valikule, sest Portfellihaldur ostab ka järelturult.

Järelturg on kuude lõikes erinev, kuid isegi juhul, kui seal on mahud suured, ei jõua see ligilähedalegi laenuturu mahtudele. Seda põhjusel, et kogenud investorid järelturul tehinguid ei tee. Likviidsuse parandamiseks oleme teatud osa järelturu laenudest muutnud kättesaadavaks ka Portfellihaldurile. See suurendab likviidsust olemasolevate investorite jaoks ning võimaldab uutel investoritel hankida hea makseajalooga ja madalama riskiga varasid.

Portfellihaldur ostab vaid selliseid laene, mis ei ole tehingu ajaks võlas ning hinnaga, mis ei ületa põhiosa jääki. Tehinguid laenu nimiväärtusest kõrgema hinnaga või võlas laenudega ei teostata, kuni laenuturu ja järelturu hinnad on ühtlustunud.

Kui Sa oled huvitatud ainult uutest vormistatud laenudest, võid selle valiku Portfellihalduri täpsemates seadetes välja lülitada.

Klõpsa Seaded, et Portfellihalduri täpsemate seadete kohta lähemalt lugeda.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.