Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on töötajatega seotud riskid?

Bondora kontserni edu sõltub ettevõtte juhtkonnast ning töötajatest spetsialistidest, kellel on põhjalikud teadmised ning kogemused nii IT vallas kui ka tarbimislaenudele keskendunud ettevõtete äriarenduses. Mitmetel tippjuhtkonda kuuluvatel töötajatel on märkimisväärne kogemus internetipõhiste tarbimislaenude sektoris ning põhjalikud teadmised regulatiivsest ja õigusraamistikust neil turgudel, kus ettevõte tegutseb, ning Bondora kontsern usub, et sellised inimesed on raskesti asendatavad.

Kvalifitseeritud talente otsivate firmade seas on tihe konkurents ning uute töötajate värbamise ja koolitamise kulud näitavad pidevat kasvutrendi. Seega ei pruugi Bondora kontsernil alati õnnestuda kvalifitseeritud tippjuhte või IT-spetsialiste ligi meelitada ja/või ettevõttes hoida, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontserni Eesti töötajad saavad valdkonna keskmisest suuremat töötasu. Eestis on hulganisti IT-spetsialiste, kelle vahel valida, ning Bondora kontsernil on IT-kogukonnas hea maine ning ettevõtet peetakse üldiselt atraktiivseks tööandjaks. Kuna Bondora kontserni peamiseks suhtluskeeleks on inglise keel, saavad ettevõttes töötada ka need IT-spetsialistid, kes eesti keelt ei räägi.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.