Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on võlgade tagasisaamisega seotud riskid?

Erinevad majandustrendid ja potentsiaalsed muutused seadusandluses võivad suurendada selliste tarbijate arvu, kelle suhtes kohaldatakse füüsilise isiku maksejõuetuse menetlusi. Sellises olukorras võidakse müüa võlausaldajatele tagasimaksete tegemiseks vastava füüsilise isiku varasid; kuid Bondora väljastatud laenud on tagatiseta ning Bondoral ei pruugi sageli õnnestuda selliste laenude sisse nõudmine. 

Füüsilise isiku maksejõuetuse menetlus või maksejõuetust käsitlevate õigusaktide, regulatsioonide, tavade või menetluste muudatused võivad vähendada Bondora tõenäosust saavutada edu ettevõtte väljastatud laenude sissenõudmisel, mis võib omakorda avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondoral on põhjalikud teadmised Eesti, Soome ja Hispaania maksejõuetuse menetlustest ning nõuetest; ettevõte võtab asjakohased meetmed, et tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele ja regulatsioonidele.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.