Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised tulemuste aruanded on investoritele kättesaadavad?

Aitamaks Sul oma investeeringuid maksimaalselt ära kasutada, laadime kord päevas üles andmestikke, mida saad kasutada oma portfellianalüüsides ning oma investeerimisstrateegia kohandamiseks. Kõigil investoritel on juurdepääs samadele tulemuste aruannetele.  

Saad igal ajal alla laadida tulemuste aruandeid, mis kajastavad vabalt valitud perioodi ning järgmisi andmepunkte.

Andmed on kättesaadavad nii Sinu portfelli kohta kui ka kogu Bondora laenuportfelli kohta. Saad kasutada neid võrdlusbaasina.

Andmepunktides saadavuses ning sarnaste nimetustega erinevate andmepunktide definitsioonides on erinevusi. See tuleneb sellest, et oleme juba kümmekond aastat oma tehnoloogiaid Sinu investeerimiskogemuse parandamiseks erinevate uute funktsioonidega täiustanud. Seepärast peame andmeallikad uue tehnoloogia kaudu konsolideerima, et kõik andmekonfliktid ja vasturääkivused kõrvaldada. 

Kõiki muudatusi saad jälgida meie andmete legendi kaardil, mis on toodud avalike aruannete lehel. See kaart näitab, millised andmepunktid on millistes kanalites kättesaadavad, millise nimetusega on need märgistatud aruannetes ning lisatud on ka nende kirjeldused. Samuti oleme juurde lisanud varem kehtinud nimetuse, kui seda on vahepeal muudetud (tõstetud esile kursiivis). Kõikide eemaldatud andmepunktide kirjelduseks on märgitud vastavalt [OBSOLETE].

Rohelised lahtrid näitavad, et vastav andmepunkt on vastavas kanalis juba kättesaadav. Kollased lahtrid näitavad, et see peaks kättesaadavaks muutuma lähiajal. Ka enamik valgeid lahtreid peaks peagi roheliseks muutuma, kui vastav andmepunkt pole just saadaval ajal, kui vastavale andmeallikale päring esitatakse (nt pole võimalik näidata makseviivises laenu kategooriat, kui see on alles laenuturul).

Juhime tähelepanu sellele, et eksporditud andmetes võidakse siiski nimetusi muuta, et ühtlustada need API-s kasutatavate siltidega. Seejärel peaksid andmeväljade nimetused aruannetes ja API-s olema ühtlustatud. Kõik kasutatud nimetused, sh veebi kasutajaliidese omad, avalikustatakse legendis, et ristviitamine oleks arusaadavam.

Kergemini loetavaid ülevaateid vt meie igakuistest blogipostitustest.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.